cobas pure EXPERIENCE
13:30 - 15:00
Idea
Proces tworzenia naszego innowacyjnego rozwiązania Rzeczywistość
Odsłonięcie analizatora cobas pure integrated solutions Doświadczenie
Spostrzeżenia i opinie naszych pierwszych użytkowników Przyszłość
Podróż w przyszłość Diagnostyki Laboratoryjnej
EDUKACJA DROGĄ DO DOSKONAŁOŚCI
15:30 - 15:40
Inauguracja części edukacyjnej.
Stowarzyszenia PTDL, KIDL, KML
15:40 - 16:00
Edukacja w czasie pandemii.
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI
16:00 – 16:20
Zmiany postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce na przestrzeni roku.
Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
16:20 – 16:40
SARS-CoV-2, grypa, RSV u dzieci - postępowanie i diagnostyka.
Dr hab. n. med. Ernest Kuchar
16:40 – 17:00
Diagnostyka zakażenia HIV u dzieci w dobie pandemii COVID-19.
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
17:00 – 17:10
Debata
17:10 – 17:20
Przerwa kawowa
PROSTO W SERCE
17:20 – 17:40
Pacjent z niewydolnością serca w dobie pandemii COVID-19.
Dr hab. n. med. Prof. IK Przemysław Leszek
17:40 – 18:00
Zastosowanie biomarkerów w kardiologii w świetle aktualnych wytycznych ESC i PTK.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
18:00 – 18:20
Profil lipidowy a ryzyko sercowo-naczyniowe – teraz trochę inaczej.
Prof. dr hab. n. med Bogdan Solnica
18:20 – 18:30
Debata
18:30
Zakończenie pierwszego dnia konferencji.
13:00 - 13:10
Powitanie i rozpoczęcie 2. dnia konferencji
I WILL SURVIVE
13:10 – 13:30
Anty-p53 - nowy marker, nowe możliwości.
Dr n. med. Agnieszka Kolasińska – Ćwikła
13:30 – 13:50
Badanie patomorfologiczne w raku płuca a wybór metody leczenia.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort
13:50 – 14:10
Rak piersi – choroba heterogenna. Jak cechy biologiczne raka wpływają na wybór terapii onkologicznej?
Dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda
14:10 – 14:20
Debata
14:20 – 14:30
Przerwa kawowa
BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ
14:30 – 14:50
Idealny model diagnostyki prenatalnej w Polsce.
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
14:50 – 15:10
Stan przedrzucawkowy - Preeklampsja: współczesne osiągnięcia diagnostyczne, a postępowanie kliniczne.
Dr hab. n. med., prof. PUM Sebastian Kwiatkowski
15:10 – 15:30
Czy koronawirus może być czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy?
Dr hab. n. med. prof. CMKP Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
15:30 – 15:40
Debata
15:40 – 15:50
Przerwa kawowa
MIĘDZY NAMI A HORMONAMI
15:50 – 16:10
Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń wzrostu u dzieci.
Prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak
16:10 – 16:30
Interpretacja niespójnych wyników testów tarczycowych.
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
16:30 – 16:50
Ślina jako alternatywny materiał biologiczny w diagnostyce laboratoryjnej. Zastosowanie na dziś, wyzwania na przyszłość.
Dr n. med. Zbigniew Bartoszewicz
16:50 – 17:00
Debata
17:00
Podsumowanie i zamknięcie konferencji.