Informacja o polityce prywatności

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021r.

Ogólne oświadczenie o ochronie prywatności

F. Hoffmann-La Roche Ltd (“Roche”) jest zaangażowana w ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Informacja o polityce prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone przez Roche; metody stosowane przez Roche do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych; środki podjęte przez Roche w celu ochrony Twoich danych osobowych oraz prawa jakie masz w związku z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

Niniejsza Informacja ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych firmy Roche, na których znajduje się link do tej Informacji. Nasze strony internetowe mogą również zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie wspieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za te treści, a nasza Informacja o polityce prywatności nie dotyczy stron internetowych, które nie są powiązane z Roche, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pośrednictwem linku na naszej stronie internetowej. Przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji na stronie internetowej tworzonej przez osoby trzecie należy zapoznać się z jej polityką prywatności.

W niniejszej Informacji o polityce prywatności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Osoby nieletnie

Niniejsza strona internetowa nie została przygotowana ani nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od osób w wieku poniżej 16 lat bez uprzedniej, weryfikowalnej zgody rodzica lub opiekuna. Rodzice lub opiekunowie mogą mieć prawo, by na ich żądanie przeglądać informacje podane przez dziecko i zażądać ich usunięcia. Ponadto wszyscy nieletni powinni uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed wykorzystaniem lub ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na tej stronie internetowej lub w zasobach internetowych.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych jest:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, kod pocztowy (02-672).

Wszystkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: dia.daneosobowe@roche.com.

W przypadku innych pytań skorzystaj z danych kontaktowych na naszej stronie Kontakt.

Jak i dlaczego przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Na tej stronie internetowej możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych. Przykładami danych osobowych, które mogą być gromadzone i które pozwalają na bezpośrednią identyfikację są imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail i inne informacje połączone z tymi identyfikatorami. Możemy również gromadzić pewne dane osobowe, które nie identyfikują Cię bezpośrednio po imieniu i nazwisku, ale mogą zostać wykorzystane do identyfikacji konkretnego komputera lub urządzenia, z którego uzyskano dostęp do naszej strony internetowej.

Na naszych stronach internetowych przetwarzamy Twoje dane osobowe z wielu powodów, na przykład:

 • aby reagować na Twoje prośby lub zapytania;
 • aby zrealizować transakcję;
 • aby personalizować stronę;
 • aby prowadzić analizy strony internetowej i mierzyć jej efektywność;
 • aby śledzić i monitorować zdarzenia niepożądane i inne działania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii; oraz
 • aby utrzymać stronę internetową, w tym do celów bezpieczeństwa.

Aby skorzystać z kilku elementów naszej strony internetowej, np. ankiet, rejestracji i opcji udostępniania treści (tj. linki „Poleć znajomym”), należy podać dane osobowe. Roche i jej partnerzy biznesowi (np. usługodawcy lub inne osoby trzecie świadczące określone usługi na rzecz Roche) gromadzą te informacje o Tobie tylko wtedy, gdy dobrowolnie nam je przekażesz. Proszę pamiętaj, że niektóre opcje na tej stronie internetowej mogą być dla Ciebie niedostępne, jeżeli zdecydujesz się nie podawać określonych danych osobowych. Wszystkie dane osobowe, które nam przekażesz, będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności.

Więcej informacji na temat czynności dotyczących przetwarzania danych

W tabeli poniżej bardziej szczegółowo opisano każdy rodzaj czynności, które mają związek ze stroną internetową i dotyczą przetwarzania danych oraz przedstawiono informacje na temat kategorii informacji gromadzonych w odniesieniu do każdego rodzaju czynności, jak również podstawy prawnej przetwarzania danych w ramach każdej z tych czynności, wskazując czy i w jakim zakresie przetwarzanie danych podlega RODO.

Cel przetwarzania i kategorie danych

Podstawa prawna

Przepis

Odpowiadanie na prośby lub zapytania
Możemy wykorzystać informacje przekazane nam przez Ciebie, aby podjąć kroki niezbędne do odpowiedzi na Twoją prośbę. Możesz na przykład złożyć wniosek o udzielenie informacji medycznej, zapytać o produkt lub zapisać się na jedną z naszych list mailingowych. W zależności od prośby, możemy gromadzić Twoje dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, stanowisko), informacje na temat zainteresowań i preferencji (takie jak produkty lub obszary zainteresowania) oraz wszelkie inne przekazane nam przez Ciebie informacje. Więcej informacji na temat tego, jak gromadzimy dane osobowe w związku z wnioskami o udzielenie informacji medycznych można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności w obszarach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, informacji medycznych oraz reklamacji produktów.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz na potrzeby udzielenia odpowiedzi na otrzymany wniosek. W przypadku, gdy w związku z zapytaniem zostały nam przekazane dane osobowe szczególnych kategorii, przetwarzanie takich danych odbywać się będzie na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Jeśli wymagane jest zgłoszenie zdarzenia, możemy przetwarzać Twoje dane w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO

Realizacja transakcji.
Niektóre części naszej strony internetowej mogą gromadzić Twoje dane osobowe w celu realizacji usług, które zamówiłaś/eś a także w celu poznania Twoich zainteresowań i preferencji. W takich przypadkach możemy gromadzić Twoje dane kontaktowe oraz informacje na temat Twoich poprzednich transakcji z nami (takie jak historia zamówień, informacje dotyczące konta klienta).

Wykorzystujemy te informacje do wykonania zawartej z Tobą umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Personalizacja strony.
Możemy gromadzić pewne informacje na temat Twoich preferencji oraz tego, jak kontaktowałaś/eś się z nami w przeszłości, aby zrozumieć Twoje zainteresowanie naszymi produktami i usługami, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić najwyższy poziom obsługi. Mogą to być informacje na temat Twoich preferencji dotyczących sposobów kontaktu i produktów, języka, preferencji handlowych i danych demograficznych.

W przypadkach, w których gromadzimy te informacje automatycznie, są one gromadzone i przetwarzane w związku z uzasadnionymi interesami biznesowymi. W innych przypadkach będziemy gromadzić i przetwarzać te informacje na podstawie Twojej zgody.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Analiza strony internetowej i śledzenie.
O ile jest to dozwolone przez prawo, możemy połączyć dane osobowe, które nam przekażesz, z innymi informacjami przekazanymi przez Ciebie Roche za pośrednictwem naszych stron internetowych. O ile jest to dozwolone przez prawo, możemy również łączyć dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszych stron internetowych i zasobów internetowych z informacjami przechowywanymi offline Roche oraz informacjami przekazanymi nam przez osoby trzecie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej i w naszej Informacji o polityce dotyczącej plików typu „cookie”.

W przypadkach, w których gromadzimy te informacje automatycznie, są one gromadzone i przetwarzane w związku z uzasadnionymi interesami biznesowymi. W innych przypadkach będziemy gromadzić i przetwarzać te informacje na podstawie Twojej zgody.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Śledzenie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych i nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
Niektóre określone części naszych stron internetowych mogą gromadzić dane osobowe dotyczące zdarzeń niepożądanych lub innych działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Informacje te są bardzo ważne dla zdrowia publicznego i będą wykorzystywane do wykrywania, oceny, zrozumienia i zapobiegania zdarzeniom niepożądanym lub innym problemom związanym z lekami. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe w tych celach, można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności w obszarach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, informacji medycznych oraz reklamacji produktów.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w tych celach, aby spełniać nasze zobowiązania prawne i możemy zostać zobowiązani do zgłaszania tych danych władzom rejestracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO

Prowadzenie i utrzymanie strony internetowej.
Wykorzystujemy te informacje do zabezpieczenia naszych stron internetowych, systemów sieciowych i innych aktywów. Może to obejmować informacje na temat Twojego adresu IP, położenia geograficznego, źródeł, z których korzystałaś/eś oraz podobne informacje.

Gromadzimy te informacje automatycznie w związku z uzasadnionymi interesami biznesowymi na potrzeby prowadzenia, utrzymania i zabezpieczenia naszych stron internetowych.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Pliki typu „cookie” i inne technologie śledzenia stron internetowych

Nasze strony internetowe i zasoby internetowe gromadzą również inne podstawowe informacje na Twój temat, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację, lecz które mogą odnosić się do Ciebie lub konkretnego urządzenia. Wykorzystujemy niektóre z takich informacji, aby umożliwić działanie naszej strony internetowej, a także dowiedzieć się więcej na temat sposobu korzystania z naszych stron i zasobów internetowych oraz udoskonalać stronę i administrować nią. Wykorzystujemy także te informacje, aby móc dostarczać informacje dostosowane do Twoich zainteresowań i preferencji na podstawie tego, jak korzystasz ze strony. Możemy na przykład gromadzić informacje na temat adresu protokołu internetowego (IP) przydzielonego Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych. Adres ten może się zmieniać za każdym razem, gdy łączysz się z internetem („dynamiczny” adres IP) lub może pozostawać taki sam („statyczny” adres IP). W większości przypadków gromadzimy te informacje automatycznie w związku z uzasadnionymi interesami biznesowymi. W niektórych jurysdykcjach pytamy użytkowników o zgodę przed rozpoczęciem gromadzenia tych informacji; w takim przypadku będziesz mógł zadecydować, czy chcesz wyrazić zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tego typu informacji. Więcej informacji można znaleźć w Informacji o polityce dotyczącej plików typu „cookie”.

Niektóre przeglądarki internetowe i inne programy mogą być wykorzystywane do sygnalizowania Roche Twoich preferencji na temat tego, czy i w jaki sposób Roche lub osoby trzecie mogą gromadzić informacje na temat Twoich aktywności w internecie. Obecnie Roche nie reaguje na takie sygnały.

Wykorzystanie danych do celów marketingowych

Roche nie sprzedaje ani nie przekazuje Twoich danych osobowych żadnym podmiotom niepowiązanym, które wykorzystywałyby te dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, chyba że wyraźnie Cię o tym poinformujemy i uzyskamy Twoją wyraźną zgodę. Wykorzystujemy zewnętrzne agencje reklamowe do umieszczania reklam na innych stronach internetowych. Agencje te mogą wykorzystywać dane dotyczące Twoich wizyt na tej i na innych stronach internetowych w celu zmierzenia skuteczności reklamy, a także w celu wyświetlania reklam dotyczących naszych towarów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące . Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych praktyk oraz możliwości zrezygnowania z wykorzystywania tych informacji przez te firmy, prosimy o zapoznanie się z naszą globalną Polityką dotyczącą plików typu „cookie”.

Wymiana informacji / Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom powiązanym z Roche na całym świecie. Podmioty powiązane z Roche będą wykorzystywać Twoje dane osobowe w tych samych celach co my. Wykaz podmiotów powiązanych z Roche jest dostępny w aktualnym raporcie rocznym, który znajduje się w części poświęconej inwestorom na stronie www.roche.com.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w tym naszym usługodawcom, w następujących celach:

 • pomoc w realizacji transakcji biznesowych spółki Roche;
 • obsługa techniczna naszych stron internetowych i innych platform internetowych;
 • ułatwianie fuzji, konsolidacji, przeniesienia kontroli lub innej restrukturyzacji, w której uczestniczy Roche, lub na mocy porozumienia finansowego zawartego przez spółkę Roche;
 • odpowiedź na właściwe żądania organów rządowych lub, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, orzeczenia sądów lub regulacje rządowe; oraz
 • w razie potrzeby w związku z audytami korporacyjnymi lub w celu zbadania lub zareagowania na skargę lub zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Przekazywanie Twoich danych osobowych za granicę

Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w związku z korzystaniem z tej strony internetowej, mogą być przekazywane lub przechowywane w regionach geograficznych, które nakładają inne obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych niż obowiązujące w UE. Oznacza to, że Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do kraju, którego przepisy w zakresie ochrony danych osobowych są mniej restrykcyjne niż w UE. Takie przekazywanie danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli Twoje dane osobowe podlegają przepisom RODO:

W przypadku przekazywania danych w ramach Grupy Roche, transfer danych zabezpieczony jest umowami zawierającymi standardowe klauzule umowne obowiązujące w UE, które zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2004 r. (2004/915/WE) i 5 lutego 2010 r. (C(2010) 593) stanowią odpowiednie zabezpieczenia służące zapewnieniu zgodności z RODO. Oprócz standardowych klauzul umownych Roche może również wykorzystywać dodatkowe środki zabezpieczające o charakterze kontraktowym, technicznym, jak również organizacyjnym. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przy konkretnym transferze danych, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Okres, przez który będą przechowywane Twoje dane osobowe, będzie różny w zależności od celu, dla którego dane zostały zgromadzone i są przetwarzane. W większości przypadków będziemy przechowywać te dane przez trzy lata od ostatniego kontaktu z Tobą. Możemy jednak przechowywać Twoje dane przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane przepisami prawa. Na przykład zgłoszenia związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii przechowuje się przez co najmniej 10 lat po wycofaniu produktu w ostatnim kraju, w którym produkt jest dopuszczony do obrotu.

Informacje na temat przysługujących Ci praw w odniesieniu do danych osobowych

Przysługujące prawa, jeśli dane podlegają przepisom RODO

Jeżeli Twoje dane osobowe podlegają przepisom RODO (tzn. jeżeli jesteś osobą fizyczną na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa

 • Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dostęp do swoich danych osobowych, które zgromadziła Roche;
 • Prawo do poprawienia lub sprostowania wszelkich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Prawo do zażądania kopii Twoje danych osobowych w formacie elektronicznym w celu przekazania tych danych osobom trzecim, lub prawo do zwrócenia się do Roche z prośbą o bezpośrednie przekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim;
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych i innych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały przez Ciebie przekazane, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych do pewnych ściśle określonych celów, gdy usunięcie danych nie jest możliwe.

Proszę pamiętać, że usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych jest możliwe tylko wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub naszego uzasadnionego interesu. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku prośby o usunięcie danych możemy zachować kopię Twoich danych osobowych dla celów prowadzenia dokumentacji i po to, aby unikać wprowadzania Twoich danych osobowych do naszych systemów po otrzymaniu od Ciebie takiego żądania.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych nie jest zgodne z RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych

Roche oraz jej usługodawcy i partnerzy biznesowi podejmują stosowne kroki w celu ochrony danych osobowych, do których mają dostęp, lub które otrzymują za pośrednictwem tej strony internetowej, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zalecamy wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych wprowadzanych na tej stronie internetowej.

Aktualizacje Informacji o polityce prywatności

Informacji o polityce prywatności może zostać zaktualizowana. Data ostatniej aktualizacji znajduje się u góry Informacji.

Niniejsze strona internetowa zawiera informacje na temat produktów adresowanych do szerokiego grona odbiorców i może zawierać informacje o produktach lub inne informacje, które nie są w inny sposób dostępne lub nie są przeznaczone dla odbiorców z danego kraju. Proszę pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje, w których użytkownik uzyskuje dostęp do informacji, które nie są zgodne z procesami prawnymi, regulacjami, dopuszczeniem do obrotu lub stosowaniem produktu w jego kraju zamieszkania.