System cobas® 5800

Innowacja na wyciągnięcie ręki

System cobas® 5800

Innowacja na wyciągnięcie ręki

WYDAJNOŚĆ TO PRAWO, A NIE PRZYWILEJ

Współczesne laboratoria diagnostyczne odczuwają silną presję konkurencyjną. Oczekuje się od nich dynamicznego rozwoju i wzrostu produktywności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Sprostanie tym wyzwaniom to często kompromis pomiędzy wydajnością, elastycznością, a ostatecznie wiarygodnością otrzymywanych wyników, które decydują o ich użyteczności
diagnostyczno-klinicznej.

WYDAJNOŚĆ TO PRAWO, A NIE PRZYWILEJ

Współczesne laboratoria diagnostyczne odczuwają silną presję konkurencyjną. Oczekuje się od nich dynamicznego rozwoju i wzrostu produktywności
przy jednoczesnej redukcji kosztów. Sprostanie tym wyzwaniom to często kompromis pomiędzy wydajnością, elastycznością, a ostatecznie wiarygodnością otrzymywanych wyników, które decydują o ich użyteczności diagnostyczno-klinicznej.

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU LABORATORIUM
PRZY NIEWIELKICH WYMIARACH SYSTEMU

AutomatyzacjaKonsolidacjaIntegracjaStandaryzacja cobas® 5800

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU

LABORATORIUM PRZY NIEWIELKICH WYMIARACH SYSTEMU

AutomatyzacjaKonsolidacjaIntegracjaStandaryzacja cobas® 5800

Parametry, które mają znaczenie

0 wyniki
w ciągu 8-godzinnej zmiany
0 testów
w szerokim i powiększającym się menu
0 testy
z jednej próbki

Parametry, które mają znaczenie

0 wyniki
w ciągu 8-godzinnej zmiany
0 testów
w szerokim i powiększającym się menu
0 testy
z jednej próbki

W JAKI SPOSÓB STWORZYĆ LABORATORIOM MOŻLIWOŚĆ
OPTYMALNEGO DZIAŁANIA W ODPOWIEDZI NA ICH ZMIENIAJĄCE SIĘ POTRZEBY?

System cobas® 5800 zapewnia automatyzację, konsolidację, integrację i standaryzację badań bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Sprawdzona koncepcja badań molekularnych firmy Roche ma obecnie kompaktowy rozmiar, zapewniając sprawnie zorganizowaną i precyzyjną diagnostykę.

W JAKI SPOSÓB STWORZYĆ LABORATORIOM MOŻLIWOŚĆ OPTYMALNEGO DZIAŁANIA
W ODPOWIEDZI NA ICH ZMIENIAJĄCE
SIĘ POTRZEBY?

System cobas® 5800 zapewnia automatyzację, konsolidację, integrację i standaryzację badań bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Sprawdzona koncepcja badań molekularnych firmy Roche ma obecnie kompaktowy rozmiar, zapewniając sprawnie zorganizowaną
i precyzyjną diagnostykę.

AUTOMATYZACJA

W PEŁNI AUTOMATYCZNE
PROCESY ANALITYCZNE DLA
OTRZYMYWANIA WIARYGODNYCH WYNIKÓW

 • Minimalizacja czasu pracy (czas bez nadzoru do 8h)

 • Priorytetyzacja określonych próbek i testów
 • Elastyczna koncepcja kontroli z możliwością dostosowania do potrzeb laboratorium

AUTOMATYZACJA

W PEŁNI AUTOMATYCZNE
PROCESY ANALITYCZNE
DLA OTRZYMYWANIA WIARYGODNYCH WYNIKÓW

 • Minimalizacja czasu pracy (czas bez nadzoru do 8h)

 • Priorytetyzacja określonych próbek i testów
 • Elastyczna koncepcja kontroli z możliwością dostosowania do potrzeb laboratorium

KONSOLIDACJA

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA
> 90% RUTYNOWYCH TESTÓW
NA JEDNEJ PLATFORMIE

 • Zwiększenie wydajności i możliwości przy małej powierzchni systemu

 • Możliwość równoczesnego wykonywania badań IVD i LDT* w jednym systemie dzięki cobas omni Utility Channel
 • Szerokie i powiększające się menu testów

* Testy Opracowane w Laboratorium (ang. Laboratory Developed Tests)

KONSOLIDACJA

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA
> 90% RUTYNOWYCH TESTÓW
NA JEDNEJ PLATFORMIE

 • Zwiększenie wydajności i możliwości przy małej powierzchni systemu

 • Możliwość równoczesnego wykonywania badań IVD
  i LDT* w jednym systemie dzięki cobas omni Utility
  Channel
 • Szerokie i powiększające się menu testów

* Testy Opracowane w Laboratorium (ang. Laboratory Developed Tests)

INTEGRACJA

REALNA INTEGRACJA PRZYNOSI
WYRAŹNE KORZYŚCI

 • Możliwość sprawnego połączenia z istniejącą infrastrukturą informatyczną

 • Uwzględnienie automatyzacji przedanalitycznej dla uproszczenia przebiegu pracy

STANDARYZACJA

USTALANIE NOWYCH STANDARDÓW
O UDOWODNIONEJ SKUTECZNOŚCI

 • Wspólne oznaczenia, odczynniki i doświadczenia użytkownika na wszystkich platformach

 • Uzyskiwanie spójnych wyników w celu świadomego podjęcia właściwego postępowania

 • Szybka adaptacja do zmieniających się potrzeb laboratoriów

Rodzina systemów molekularnych cobas® 5800/6800/8800

Rodzina systemów molekularnych
cobas® 5800/6800/8800

SYSTEM COBAS® 5800 TO WIĘCEJ
NIŻ NIEZALEŻNE ROZWIĄZANIE.


JEST TO CZĘŚĆ CZEGOŚ ZNACZNIE WIĘKSZEGO.

SYSTEM COBAS® 5800 TO WIĘCEJ NIŻ NIEZALEŻNE ROZWIĄZANIE.


JEST TO CZĘŚĆ CZEGOŚ ZNACZNIE WIĘKSZEGO.

Przewidziane zastosowanie
cobas® 5800 System obsługuje zautomatyzowany i zintegrowany przebieg pracy Oznaczania Kwasów Nukleinowych (NAT) z wykorzystaniem Łańcuchowej Reakcji Polimerazy (PCR) przeprowadzany przez wyszkolonych pracowników w warunkach laboratoryjnych. cobas® 5800 System łączy w sobie funkcjonalności aparatury, materiałów zużywalnych, odczynników i zarządzania danymi w celu zapewnienia wydajnego procesu od przetwarzania próbki do interpretacji wyników.