cobas® Liat® System

Diagnostyka molekularna bliżej pacjenta

cobas® Liat®

Diagnostyka molekularna bliżej pacjenta

Real-time PCR nowej generacji

Kompaktowy, innowacyjny, aparat real-time PCR przeznaczony do wykonywania badań na żądanie, pozwalający na otrzymanie pewnego szybkiego wyniku w placówkach typu point of care lub laboratoriach diagnostycznych

Analizator cobas® Liat®

Test probówkowy

W rozmiarze ołówka, elastyczna, jednorazowa probówka działająca jak pojemnik na próbkę, zawierająca wszystkie potrzebne do wykonania testu odczynniki umieszczone w podzielonych na segmenty komorach

Analizator cobas® Liat®

Test probówkowy

W rozmiarze ołówka, elastyczna, jednorazowa probówka działająca jak pojemnik na próbkę, zawierająca wszystkie potrzebne do wykonania testu odczynniki umieszczone w podzielonych na segmenty komorach

Jak wykonać badanie?

Próbka

Dodać próbkę pacjenta do probówki z testem
cobas® Liat® assay tube za pomocą dołączonej w zestawie pipetki

Skanowanie

Zeskanować probówkę z testem używając wbudowanego czytnika kodów

Start

Umieścić probówkę z testem w analizatorze
cobas® Liat®

Wynik w 20 minut lub mniej*

Obejrzyj całą procedurę przygotowania oraz badania (1 min)

*w zależności od testu

Probówka z testem

Gotowe do użycia odczynniki w pojedynczej probówce z testem
Automatyczna izolacja kwasu nukleinowego oparta na kulkach magnetycznych
Całkowicie zamknięty system

Oprogramowanie systemu cobas® Liat®

Kontrola jakości

Sprawdzenie numeru serii odczynnika i kontroli wewnętrznej dla każdej badanej próbki

Bezpieczeństwo użytkownika

Zabezpieczony loginem i hasłem dostęp do wykonywania badania i przeglądu wyników

Czujnik objętości

Monitorowanie procesu obróbki próbki i ostrzeżenie przed „zbyt małą objętością próbki”

Monitoring w czasie rzeczywistym

Kompleksowa samokontrola i ciągła autokalibracja

Automatyczna interpretacja danych

Autoanaliza, interpretacja wyników & końcowy raport bez konieczności interpretacji przez użytkownika

MC-PL-00793

Przewidziane zastosowanie:

cobas® Liat® Analyzer jest zautomatyzowanym aparatem zaprojektowanym do wykonywania testów diagnostycznych in vitro, który w połączeniu z probówkami specyficznymi dla testu (cobas® Liat® Assay Tube) określa się jako cobas® Liat® System. W celu zautomatyzowania procesu wykrywania lub ilościowego oznaczania docelowej sekwencji badanego kwasu nukleinowego w próbce materiału biologicznego, aparat w połączeniu z cobas® Liat® Assay Tube (probówką testu) realizuje funkcje takie jak przygotowanie odczynników, usuwanie inhibitorów reakcji, ekstrakcję kwasu nukleinowego, reakcję PCR w czasie rzeczywistym, detekcję produktu i interpretację wyniku.